Föreläsningar och seminarier

CHE seminarium om Prosocial enhancement

2015-02-2315:00 till 17:00 LIME, Tomtebodavägen 18a floor 3, Room: EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Måndagen den 23 februari presenterar Karim Jebari och Gustav Nilsonne en text om Prosocial enhancement

Seminariet är fritt för alla och hålls på engelska. För mer information och tillgång till texten som kommer diskuteras, kontakta Niklas Juth

Contact person: Niklas Juth
Etik