Annan

Ansök till kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

2015-04-1400:00Campus SolnaMMC - Medical Management Centre

Detta är en kurs för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.

Kursbeskrivning

Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten. Kursdeltagaren får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår. Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde, med koppling till ett kvalitetsregister. Teamets arbete framåt följer en beprövad struktur som syftar till att uppnå förbättrade resultat för patient och organisation.

Kursupplägg

Kursen löper från 1/9 – 1/6 (9 månader) och innefattar 7 fysiska heldagar i Stockholm, samt 4 virtuella distansmöten. Däremellan arbetar kursdeltagaren med sitt team och fullföljer sina individuella studieuppgifter på distans. Kursdeltagaren får regelbunden och personlig uppföljning via telefon och mejl samt minst ett besök på sin arbetsplats. Delar av kursen ges på engelska och delar av föreläsningar och diskussioner kommer föras via Adobe Connect

Kursens syfte

Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna:

• förstå innebörden av mikro-, meso- och makrosystem i förhållande till förbättringsarbete
• definiera och analysera sitt kliniska mikrosystem och dess processer kopplat till förbättringsarbete
• identifiera och skapa förutsättningar som bidrar till framgångsrikt förbättringsarbete
• förstå vad coaching och förbättringsarbete handlar om i teori och i klinisk praktik
• beskriva förbättringsarbetets olika faser samt coachens roll i dessa
• tillämpa coaching i teamets kliniska förbättringsarbete
• praktisera effektiv mötesteknik och motivationsskapande strategier
• coacha en tvärprofessionell arbetsgrupp genom förbättringsarbetets faser
• arbeta med registerdata och mätningar som ett verktyg i förbättringsarbetet
• förstå hur kvalitetsregister kan användas i praktiskt arbete kopplat till förbättringar mikro-, meso- och makrosystem

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen ska godkänna deltagandet. Kursen kräver att du arbetar i ett tvärprofessionellt team på din klinik/avdelning och använder ett kvalitetsregister.

Mer information om kursen finns i pdf:en nedan:

Contact person: Helena Hvitfeldt

Länkar