Skip to main content

Historik

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), har sin början vid Karolinska Institutet (KI) den 1 januari 2002.

Föregångare är bland annat Institutionen för Humaniora, Informatik och Samhällsvetenskap (HIS) 1998-2001, Institutionen för medicinsk informationsbehandling I 1980-1993, Institutionen för medicinsk undervisning IMU 1984-1993 och Institutionen för medicinsk informatik och pedagogik (MIP) 1993-1998.

Institutionen styrs av prefekten som vid start år 2002 och fram till hösten 2010, var Uno Fors. Under hösten 2010 och fram till och med den 1 februari 2011, delades titeln mellan Mats Brommels och Nils Lynöe medan arbetet med att välja en ny prefekt pågick. Från den 1 februari 2011 och fram till dagens dato har Mats Brommels varit prefekt.

3 fd prefekter på LIME

LIME bedriver både forskning och utbildning på alla nivåer som främjar praktisk implementering av forskningsrön och ny kunskap i folkhälsoarbete, vård och omsorg. Forskningen har stor spridning vad gäller ämnesområden som även institutionens namn antyder. Formen för forskningen varierar stort från EU-projekt till uppdragsforskning.

Institutionen har två universitetsövergripande verksamhetsområden – pedagogisk utveckling och stödverksamhet samt forskning, utbildning och rådgivning på området hälso- och sjukvård- samt forskningsetik.

År 2005 hade LIME en omsättning om ca 51,6 Mkr varav ca 17 Mkr utgjordes av externt tillförda medel. År 2014 hade omsättningen ökat till ca 134 Mkr, varav ungefär 99 Mkr utgjordes av externa bidrag. Forskning och forskningsutbildning stod för ca 73% av omsättningen och grundutbildningen för ca 27%. Idag finns ungefär 155 anställda.