Hälso- och sjukvårdssystem och policy

This page in English

Denna multidisciplinära forskargrupp studerar hur sociala faktorer, finansiella system, organisatoriska strukturer och interna och externa processer, hälsoteknologier och personliga beteenden påverkar tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet, kvaliteten och kostnaden för hälso- och sjukvården och slutligen vår hälsa och vårt välbefinnande.

Forskare från MMC anslöt sig till gruppen, som har sin bas vid IHCAR, 2004 för att bredda fokus från låg- och medelinkomstländer till att också omfatta studier som genomförts i Sverige och Europa.

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Projekt

Konsekvenser av diabetes gällande vårdutnyttjande, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet (Sparring, Wahlstrom, Jonsson, Burström, Nyström (Umeå), Östman (KUH)

Management förutsättningar i komplexa organisationer - ett neo-institutionellt perspektiv på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (Stenberg, Øvretveit)

Hur uppfattar läkare sin roll i förhållande till patienternas läkemedelsbehandling och hur använder de information från ett datoriserat stödsystem för läkemedelsförskrivning? (Bastholm, Tomson)

Utvalda publikationer

Bastholm Rahmner, P., Andersén-Karlsson, E., Arnhjort, T., Eliasson, M., Gustafsson, LL., Jacobsson, L., Ovesjö, ML., Rosenqvist, U., Sjöviker, S., Tomson, G., & Holmström, I.
Physicians' perceptions of possibilities and obstacles prior to implementing a computerised drug prescribing support system. International Journal of health Care Quality Assurance, 2004;17:173-79.

Jonsson, PM., Schmidt, I., Sparring, V., & Tomson, G. Gender equity in health care in Sweden - Minor improvements since the 1990s. Health Policy 2006;77:24-36.

Palesh, M., Fredrikson, S., Jamshidi, H., Jonsson, PM., & Tomson, G. Diffusion of magnetic resonance imaging in Iran. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2007 Spring;23(2):278-85.

McLoughlin, V., Millar, J., Mattke, S., Franca, M., Jonsson, PM., Somekh, D., & Bates, D. Selecting indicators for patient safety at the health system level in OECD countries. International Journal of Quality in Health Care. 2006 Sep;18 Suppl 1:14-20.

Finansiärer

EC INCODEV HSR, POVILL och Sida/SAREC.

Hälso- och sjukvårdsorganisation