Grundutbildning på LIME

This page in English

Samtliga program inom grundutbildning och utbildning på avancerad nivå förmedlar kunskaper och färdigheter som ger vetenskapligt grundade förutsättningar att arbeta inom vård och omsorg samt leda och kontinuerligt utveckla verksamhet och arbetsmiljö i samverkan med andra.

Ämnesområden

Institutionens utbildningsutbud sträcker sig över en rad intressanta områden och närheten till aktuell forskning följer som en röd tråd genom alla utbildningar. 

Här hittar du alla ämnesområden på LIME och kan läsa mer om varje områdes utbildning:

 • Bioentreprenörskap
  Unit for Bioentrepreneurship (UBE) utvecklar och tillhandahåller ett brett utbud av utbildningsaktiviteter som beskriver processen "from science to business" inom livsvetenskaperna.
 • Hälsoinformatik
  Utbildning inom hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg.
 • Medical management
  Utbildningen riktar sig till blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg. En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.
 • Hälso- och sjukvårdsetik
  Etikundervisning ingår i flertalet kurser och program på Karolinska institutet såsom Biomedicinprogrammet, Läkarprogrammet.
 • Medicinsk pedagogik
  Den utbildning som erbjuds KIs lärare ger dem stärkt kompetens och nya färdigheter att utföra sina utbildningsuppdrag i enlighet med KIs övergripande mål och policies.
 • Medicinsk statistik
  MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.
 • Suicidprevention
  NASP bedriver en omfattande utbildningsverksamhet riktad både till kliniskt verksamma yrkespersoner som i sitt arbete möter självmordsnära individer och till en suicidpreventivt intresserad allmänhet. Medarbetare från NASP deltar också regelbundet i undervisningen av läkarstuderande och i av andra enheter anordnade forskar- och masterkurser vid KI.

Kurser

Se mer om kurser som finns på KI.

Master- och magisterprogram

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Masterexamen utfärdas gemensamt av Stockholms Universitet och Karolinska Institutet

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi.

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Medicine masterexamen

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Medicine masterexamen

Magisterexamen i medical management - Ledarskap och organisationsutveckling 2

Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (eller motsvarande) och som vill fördjupa dig ytterligare inom ämnet medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning. Kursen ger dig också kunskap om organisationers struktur och dynamik med speciellt fokus på chefsrollens villkor och förutsättningar

30 hp
Avancerad nivå
Huvudområde: Medical Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar ges inom ämnesområdena suicidprevention och medicinsk pedagogik.

Anmälan och antagning

Här hittar du mer information om anmälan och antagning till program och kurser på KI.

Kontakt

Grundutbildningsansvarig

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Handläggare utbildningsnämnden

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Utbildningsadministratörer

Medical Management

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Medicinsk statistik

Utbildningsadministratör

Elisabeth Löfgren

Telefon: 08-524 871 18
Enhet: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
E-post: elisabeth.lofgren@ki.se

Hälso- och sjukvårdsetik

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Hälsoinformatik

Administratör

Marie Lind

Telefon: 08-524 860 74
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: Marie.Lind@ki.se

Bioentreprenörskap

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Telefon: 08-524 872 37
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: liisa.olsson@ki.se

Medicinsk pedagogik

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Länkar

DistansutbildningMagisterprogramMasterprogramUppdragsutbildningUtbildningsprogram