Skip to main content

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD) Våren 2019

Kursperiod: vecka 4-19, 2019

Obligatorisk campusdag:
- 31 januari

Vad handlar kursen om?

Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning och gör det möjligt för deltagarna att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till sin praktik och egna erfarenheter.

Kort beskrivning

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar den 21 januari med arbete i lärplattformen Canvas. En gemensam campusdag arrangeras den 31 januari på KI Campus Solna. Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin lilla kursgrupp och handledare och börja formas som grupp. Observera att den här dagen på campus är mycket viktig. Campusdagarna kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Översikt

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Vecka 4-5 (21 januari - 1 februari):
Introduktionsvecka
Kursen öppnas upp i Canvas den 21 januari.
Presentation och förberedelsearbete i Canvas.
Campusdag den 31 januari, kl. 9.00 - 16.00.

Vecka 6-7 (4 februari – 15 februari):
Moment 1 - Kunskap och lärande

Vecka 8-10 (18 februari – 8 mars): v 9 - Sportov
Moment 2 - Lärar- och studentroll

Vecka 11-12 (11 mars - 22 mars):
Moment 3 - Målbaserad utbildning

Vecka 13-14 (25 mars - 5 april):
Moment 4 - Undervisningsformer

Vecka 15-17 (8 april - 26 april): v 16 - Påsklov
Moment 5 - Den professionella läraren

Vecka 18-19 (29 april - 10 maj):
Moment 6 – Examination

Förberedelser

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Canvas. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (t.ex. landstingsanställda) som undervisar Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Antal deltagare

60 (6 deltagare i varje grupp).

Anmälan

Anmälningsperioden (15 september - 15 oktober) är nu slut och kursen är full.

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

Telefon: 08-524 83 799
Mobil: 0707-526912
E-post: karin.wrango@ki.se