Forskningsmedel från FORTE

Det fyra-åriga projektet "Att utreda och skapa hållbar förändring I hälso- och sjukvården” har fått forskningsmedel från FORTE.

Inom ramen för FORTE:s utlysning om “Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer” fick Anne Richter, Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz från Procome-gruppen forskningsmedel. Utlysningen välkomnade ansökningar som kan bidra till ökad kunskap inom området samtidigt som projektet skapar nytta på arbetsplatserna.

Det fyra-åriga projektet "Att utreda och skapa hållbar förändring I hälso- och sjukvården” ska fokusera på två av de stora utmaningar inom hälso- och sjukvården som är viktiga för att skapa hållbarhet: a) hur man lyckas med förändringar av arbetssätt för att säkra högkvalitativ vård, men samtidigt b) bihålla medarbetarnas goda hälsa.

I den första delen av detta projekt undersöks vilka faktorer på arbetsplatser som behöver ändras genom organisatoriska interventioner på arbetsplatsnivå för att medarbetare ska må bra och kunna ändra arbetssätt när det behövs för att man ska kunna leverera högkvalitativ vård. Arbetsplatsfaktorer studerats sällan på enhetsnivå. Därför kommer detta projekt skapa ett värdefullt bidrag till forskningen men även till praktiken.

I den andra delen av projektet skapas en intervention som ska möjliggöra hållbar förändring, baserad på resultaten i del ett. Hälso- och sjukvårdschefer på olika nivåer är målgruppen eftersom det har visat sig att ledarskap är viktigt för förändring men även för att de har möjlighet att påverka arbetsplatsfaktorerna.

2021-01-18
Henna Hasson