Forskning vid MMC

This page in English

Vid Medical Management Center studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Läs mer om respektive forskargrupp här nedan.

AIM

AIM står för Action through Information Management. Vår forskargrupp studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation. Genom att använda informatik kan vi skynda på processen att generera ny kunskap som snabbare når vårdgivare och patient.

Forskargruppsledare

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Clinical Management

Vi strävar efter att överbrygga glappet mellan praxis och evidens genom att, tillsammans med vårdgivare, forska om och utveckla innovativa sätt att organisera och leda hälso- och sjukvårdsorganisationer. Syftet är att skapa värde för både patienter och personal.

Forskargruppsledare

Forskare

Pamela Mazzocato

Telefon: 08-524 836 96
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: pamela.mazzocato@ki.se

Forskare

Carl Savage

Telefon: 08-524 879 00
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Carl.Savage@ki.se

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

I vår forskargrupp bedrivs forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering. Även utbildning utgör en stor del av forskargruppens verksamhet, där Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy & management har en framträdande roll.

Forskargruppsledare

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Health economics and policy

Vi bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar vi på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Forskargruppsledare

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

PROCOME

Forskargruppen studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Forskargruppsledare

Forskare

Anne Richter

Enhet: MMC/PROCOME
E-post: anne.richter@ki.se

SOLIID

SOLIID står för "Uthålligt organisatoriskt lärande, utvecklings- och förbättringsarbete inom vård och omsorg" (översättning från engelska) och inriktar sig på aktionsorienterad/interaktiv organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

Forskargruppsledare

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

SSiHC 

SSIHC står för Systems Safety in Health Care. Forskargruppen bedriver forskning som innefattar patientsäkerhet och patientmedverkan utifrån ett systemperspektiv. I våra forskningsprojekt utvecklar vi metoder och verktyg i syfte att tillfredsställa såväl patienters som anhörigas och vårdpersonals behov av en sammanhållen och säker vård. 

Forskargruppsledare

Anknuten

Karin Pukk

E-post: Karin.Pukk@ki.se

Forskare

Mirjam Ekstedt

Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: mirjam.ekstedt@ki.se

UBE

Enhetschef

UBE - Enheten för bioentreprenörskap, utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap.

Enhetschef

Hanna Jansson

Telefon: 08-524 838 61
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: hanna.jansson@ki.se

Medical management