Skip to main content

Forskning på LIME

Vi bedriver forskning inom områden som medicinsk pedagogik, informatik, management, etik, suicidprevention och bioentreprenörskap. Vår forskning utförs inom centrum, enheter och forskargrupper.

Våra forskningsområden

LIME kalender