Skip to main content

Forskning på Lärandeavdelningen

Forskargrupper och forskare på Lärandeavdelningen vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Tf enhetschef

08-524 868 86
Thomas Gustafssons grupp
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Terese Stenfors

Forskare
08-524 837 37
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Tanja Tomson

Forskare
08-524 801 73
Prevention-Policy & Practice (PPP)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Eva Hagel

Statistiker
08-524 865 03
Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Doktorander

Agnes Elmberger

Forskarstuderande
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Javad Jafari

Doktorand
Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Anne Leppänen

Forskarstuderande
Prevention-Policy & Practice (PPP)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Ralph Mackinnon

Forskarstuderande
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Linda Sturesson

Projektledare
08-524 852 77
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Luke Andrew Woodham

Forskarstuderande
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7