Skip to main content

Forskning på Lärandeavdelningen

Forskargrupper och forskare på Lärandeavdelningen vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Tf enhetschef

08-524 868 86
C3.FyFa.Molekylär Arbetsfysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Terese Stenfors

Forskare
08-524 837 37
C7.Lärande.Stenfors
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Tanja Tomson

Forskare
08-524 801 73
C7.Lärande.Tomson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Eva Hagel

Statistiker
08-524 865 03
C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Doktorander

Anne Leppänen

Doktorand-L
08-524 836 12
C7.Lärande.Tomson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Linda Sturesson

Projektledare
08-524 852 77
C7.Lärande.Stenfors
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik