Skip to main content

Forskning på Lärandeavdelningen

Forskargrupper och forskare på Lärandeavdelningen vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Tf enhetschef

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt

Terese Stenfors

Forskare
C7.Lärande.Stenfors
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Tanja Tomson

Forskare
C7.Lärande.Tomson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Eva Hagel

Statistiker
C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Doktorander

Anne Leppänen

Doktorand-L
C7.Lärande.Tomson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Linda Sturesson

Projektledare
C7.Lärande.Stenfors
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik