Skip to main content

Forskning inom medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett interdisciplinärt forskningsområde baserat på vård- och beteendevetenskap med fokus på pedagogik, men även på psykologi och sociologi.

Lärande på individuell- och systemnivå både inom formell utbildning och inom hälsovård undersöks. Kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder används beroende på typen av forskningsfråga. Att förstå villkoren för lärande inom hälsovård är en förutsättning för professionell utveckling och effektiv användning av resurser som bidrar till förbättrad hälsa. Forskning inom medicinsk utbildning behövs för att förbättra kvaliteten på lärande, handledning och utövande inom vården.

Ta kontakt med Terese Stenfors-Hayes, ämnesansvarig för forskning i medicinsk pedagogik på LIME:

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Forskargrupper

Learning in Health Care Contexts

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Anknuten

Klara Bolander

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Klara.Bolander.Laksov@ki.se

Pedagogical encounters in Health Care

Lektor

Charlotte Silén

Telefon: 08-524 837 27
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: charlotte.silen@ki.se

Övriga forskare

Forskare

Klas Karlgren

Telefon: 08-524 823 86
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Klas.Karlgren@ki.se

Doktorander

Arash Hadadgar
Carina Georg
Javad Jafari
Lena Engqvist Boman
Linda Sonesson
Luke Woodham
Egui Zhu