Forskargrupper på LIME

This page in English

Vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) utförs forskning inom centrum, enheter och forskargrupper.

Översikt centrum och avdelningar 

Lärande avdelningen

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Medical Management Centrum (MMC)

Professor

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
Enhet: Sundberg Carl Johan grupp - Molekylär arbetsfysiologi
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Innovativ vård

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Enheter och forskargrupper inom L-avdelningen

Enheten för utvärdering

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Enheten för medicinsk statistik (Medstat)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Unit for Medical Education and Technology (UMET)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Learning in Health Care Contexts

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Enheter och forskargrupper inom MMC

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Enhetschef

Hanna Jansson

Telefon: 08-524 838 61
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: hanna.jansson@ki.se

Action through Information Management (AIM)

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Clinical Management

Forskare

Pamela Mazzocato

Telefon: 08-524 836 96
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: pamela.mazzocato@ki.se

Forskare

Carl Savage

Telefon: 08-524 879 00
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Carl.Savage@ki.se

Health Economics and Policy

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Senior forskare

Patrik Hidefjäll

E-post: patrik.hidefjall@ki.se

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Hälso- och sjukvårdssystem och policy

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling (LEAD)

Forskare

Kristina Palm

Telefon: 08-524 836 71
Enhet: MMC/LEAD
E-post: kristina.palm@ki.se

Förbättrings-, implementerings- och utvärderingsforskning

Professor

John Ovretveit

Telefon: 08-524 839 35
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: John.Ovretveit@ki.se

PROCOME - Intervention Process and Outcomes

Forskare

Henna Hasson

Telefon: 08-524 837 14
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: henna.hasson@ki.se
Forskare

Ulrica von Thiele Schwarz

Telefon: 08-524 836 28
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: ulrica.schwarz@ki.se

SOLIID

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Systems Safety in Health Care (SSiH)

Forskare

Mirjam Ekstedt

Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: mirjam.ekstedt@ki.se

Övriga forskargrupper

Pedagogical encounters in Health Care

Lektor

Charlotte Silén

Telefon: 08-524 837 27
Enhet: Pedagogical encounters in Health Care
E-post: charlotte.silen@ki.se

Cultural Medicine

QRC - Kvalitetsregistercentrum

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg. Vi är en politiskt styrd organisation som finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutgruppen för Nationella kvalitetsregister.

Enhetschef

Susanna Lagersten

Enhet: QRC KI
E-post: susanna.lagersten@ki.se