Forskargruppen Action through Information Management (AIM)

Action through Information Management (AIM) forskargrupp studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation. Genom att använda informatik kan vi skynda på processen att generera ny kunskap som snabbare når vårdgivare och patient.