Skip to main content

Förbättrings-, implementerings- och utvärderingsforskning (PIIE)

PIIE vill tillhandahålla stöd för mer effektivt förändringsarbete samt bidra till forskningsbaserad kunskap om förändringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdssystemet.

Forskargruppsledare

 

Professor

John Ovretveit

Telefon: 08-524 839 35
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: John.Ovretveit@ki.se

 

Utvalda publikationer

Øvretveit, J. Action Evaluation of Health Programmes and Change. Radcliffe Medical Press, Oxford, 2002.

Øvretveit, J. Evaluating Health Interventions. Open University Press, Milton Keynes, 1998.

Øvretveit, J. Leading Evidence Informed Value Improvement in Health Care. Kingsham Press, Chichester, UK, 2009.

Øvretveit, J. The Contribution of New Social Science Research to Patient Safety. Social Science and Medicine, 2009, 69;pp 1780-1783.

Øvretveit, J., & Sousa, P. Quality and Safety Improvement Research. Portugal School of Public Health Publishing, Lisbon, 2008.

Øvretveit, J., & Gustafson, D. Evaluation of Quality Improvement Programmes. British Medical Journal, 2003;326, pp 759-761.

Finansiärer

Vinnvård; UK NHS service delivery and organisation research financing agency (SDO); AHRQ (USA); Stockholm Health Care.