Färre sjuksköterskor - ökad risk att avlida efter operation

Forskare vid MMC är medförfattare till studien som visar på att färre och lägre utbildade sjuksköterskor ger ökad risk att avlida efter kirurgiskt ingrepp. Tillsammans med kollegor i nio europeiska länder har de undersökt överlevnaden 30 dagar efter ett antal vanliga kirurgiska ingrepp. Totalt ingick över 420 000 patienter vid 300 sjukhus.

Forskargruppen Cancer och palliativ vård

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Länkar