Skip to main content

Europeiska samarbetsprojekt: EuroHOPE och BRIDGE

I flera projekt jämför vi kostnader, effektivitet och utfall mellan sjukhus i olika europeiska länder. Projektet EuroHOPE (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency) pågick år 2010-2014. År 2015 fick EuroHOPE en fortsättning genom BRIDGE Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research). Båda projekten finansieras av EU-kommissionen.

CB
Charlotte Brandt
2019-05-16
Sofia Sveréus