Etikutbildning

Etikutbildning vid Karolinska Institutet

Forskarutbildning

Vi ger kursen "Medicinsk vetenskapsteori och forskningsetik" fem gånger per termin. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i medicinsk forskningsetik och medicinsk vetenskapsteori för doktorander.

Forskarutbildning på KI
Kurskatalog

Grundutbildning

Biomedicinprogrammet

Vi ansvarar för etikundervisningen på biomedicinprogrammet. Undervisningen motsvarar 1,5 högskolepoäng.
Biomedicinprogrammet

Läkarprogrammet

Vi ansvarar för undervisningen i medicinsk etik på läkarprogrammet.