Enheten för utvärdering - en del av forskargruppen Learning in Health Care Contexts

This page in English

Enheten för utvärdering konsulterar och genomför utvärderingar inom utbildning, forskning och klinisk verksamhet. Alla våra utvärderingar är forskningsanknutna och har en stabil vetenskaplig grund. På enheten utvecklar vi metoder och verktyg för utvärdering med målet att bidra till och stärka utvärderingsområdet. Exempel på projekt vi jobbar med är utvärdering av ny besöksmetod i öppenvården, utvärderingar av forskningskonferenser och forskningssamarbeten, utveckling av alumnienkät för nydisputerade och utveckling och implementering av kvalitetsförbättringssystem inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Vi samarbetar gärna inom olika projekt, antingen genom att stödja en redan pågående utvärdering eller genom att utforma och genomföra hela utvärderingsprocessen. Detta kan innebära att vi planerar projektet, väljer eller anpassar en vetenskaplig metod, genomför utvärderingen genom att samla och analysera data samt rapporterar resultaten. Detta genomförs med inställningen att varje projekt är unikt och behöver planeras och genomföras i nära samarbete med intressenterna. I varje projekt är utgångspunkten att resultaten ska vara användbara för uppdragsgivarna.

Vi erbjuder också konsultationer där vi bidrar med expertis kring till exempel vad man bör tänka på avseende design, process och analys.

Tveka inte att kontakta oss om uppdrag, samarbete eller om ni har frågor. För att få mer information om vårt arbete titta gärna på våra pågående och avslutade projekt.

Mer om hur vi arbetar.