Skip to main content

Enheten Cultural Medicine på LIME

Forskning vid enheten Cultural Medicine inkluderar pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling.

Vårt alltmer globala och mångkulturella samhälle och med en policy om hälso- och sjukvård på lika villkor för alla ställer nya krav på klinisk utbildning och forskning. Migrationsrelaterade stressymtom såsom psykisk ohälsa och andra folkhälsosjukdomar hos nyanlända (främst asylsökande och flyktingar) är ett allt större hälsoproblem. Det behövs metodutveckling när det gäller preventiva insatser i interkulturellt och interprofessionellt samarbete.

Forskning vid enheten Culture Medicine sker i samarbete med nationella och internationella ledande forskare och vårdpersonal på akademiska vårdcentraler (AVC) och inkluderar pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling.

Samarbeten

Helena Salminen, Universitetslektor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet

Uno Fors, Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Per Wändell, Professor/Överläkare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet

Richard Mollica, Professor of psychiatry, Harvard, foreign adjunct professor at KI, Dept for LIME, Director of the Harvard Program in Refugee Trauma (HPRT) of Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Exempel på forskningsprojekt

 1. En fem veckors hälsoskola, 2 tim/vecka till nyanlända flyktingar i grupp med klinisk vårdpersonal och tolk visar att deltagarnas hälsokunskap och hälsoförståelse har ökat efter kursen vid en sex månaders uppföljning.
   
 2. I samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben och Angereds närsjukhus ges en livsstilskurs, anpassad Hälsoskola till nyanlända kvinnor med medborgarskap utanför EU. De får professionell information om samhällets hälso- och sjukvårdsinsatser och service samt genom praktiska inslag får de verktyg och kunskap så att de själva känner tillfredsställelse att kunna hantera sin situation. Fokus är på prevention, livsstil och hälsa samt empowerment. Sex månaders uppföljning visar att de kvinnliga deltagarna sover signifikant bättre än före kursstarten, de fortsätter motionera regelbundet, tar in bättre hälsosam mat och dryck, de upplever kursen som mycket relevant och har spridit kunskapen till anhöriga (www.1.6miljonerklubben.com).
   
 3. I samarbete med Helena Salminen, läkarprogrammet på KI och psykologassistent Andreas André utvecklar vi en webbaserad plattform för träning i interkulturell och interprofessionell kompetens.
   
 4. Utveckling av virtuell patient med flyktingtrauma. Jag handleder tillsammans med nationella och internationella forskare Ioannis Pantziaras, psykiater och doktorand i projektet "Virtual encounters - an innovative research and collaborative educational program in the field of caring for traumatized patients."
   
 5. Utveckling av virtuell patient med flyktingtrauma inom primärvården i USA i samarbete med Harvard (professor Richard Mollica, foreign adjunct professor vid LIME/KI) och Stockholms universitet (professor Uno Fors).
bild på presentation
Presentation från LIME Doctoral Network, LDN 2015: Virtual patients - useful tools in preparation for challenging clinical communication.

Documents

Kontakt

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning
Övriga FG
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik