Skip to main content

Doktorandprojekt: Emma

Ingress

Projektets syfte

Resultat i korthet

Fortsatt arbete

Rapporter och publikationer

Kontaktperson

Forskarstuderande

Emma Medin

Telefon: 08-524 860 62
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Emma.Medin@ki.se