Co-Care vid reumatiska sjukdomar

Co-Care vid reumatiska sjukdomar är ett delprojekt i Co-Care forskningsprogrammet inom det kliniska spåret reumatologi.

Under 2017 ligger fokus på två områden: en fallstudie om etableringsprocessen av Centrum för Reumatologi (CfR) och utvärdering av användning av e-hälsotjänsten Patientens Egen Provhantering (PEP).

tRAppen är ett annat exempel på en e-tjänst utvecklad i samarbete med bland annat Reumatikerförbundet:

Kontakt

Emma Granström

Anknuten till Forskning

Sara Tolf

Postdoktor

Carolina Wannheden

Senior forskningsspecialist