Co-Care vid Parkinsons sjukdom

Co-Care vid Parkinsons sjukdom är ett delprojekt i Co-Care forskningsprogrammet inom det kliniska spåret neurologi. Syftet är att designa, utveckla, pilottesta och utvärdera digitala tjänster för att underlätta egenvård och samvård för personer med Parkinsons sjukdom. I projektet tillämpas metoder som bygger på aktiv användarmedverkan.

Co-care Companion

Under våren 2016 genomfördes en co-design process bestående av 4 workshops där olika aktörer (patienter, vårdpersonal, designers, utvecklare och forskare) medverkade för att identifiera behov av stöd och ta fram en prototyp på en digital tjänst. Detta resulterade i prototypen Co-Care Companion (CCC), se broschyr och rapport nedan.

Material för Co-care Companion

Presentationer

  • 4 oktober 2016, Möte gällande Egenvård för Parkinson i Sverige och i världen: "Samvård vid Parkinsons Sjukdom" (Carolina Wannheden och Åsa Revenäs)
  • 20 januari 2017, VfMD:s 1:a Parkinsonfördjupningsmöte - Nästa steg för den Parkinsonsjuke: "Late breaking technical news" (Carolina Wannheden och Åsa Revenäs)

Kontakt

Carolina Wannheden

Senior forskningsspecialist