Skip to main content

Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom

Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom, är ett forskningsprogram som bedrivs på Medical Management Centrum (MMC) under perioden 2014-2018.

Målsättningen är att, tillsammans med patienter, närstående och vårdprofessionella, utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner ( t ex. e-hälsotjänster, utbildningsinsatser) för att förverkliga potentialen av samvård och att underlätta för patienter med kronisk sjukdom och deras närstående att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård.

Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster.

Frågeställningar:

Hur bör vården för kroniskt sjuka organiseras för att möjliggöra samvård?
Hur bör digitala tjänster för samvård utformas för att öka patienters och närstående möjlighet att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård?
Vad krävs för att lyckas med implementeringen av samvårdsmodeller och för att uppnå en hållbar förändring?
Hur kan samvårdsmodeller implementeras på ett kostnadseffektivt sätt?

 

Missing ALT text.
Kliniska spår (vertikalt) och forskningsperspektiv (horisontellt)