Clone of Personal vid CHE

Karolinska Institutet

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Universitetslektor, docent

Niklas Juth

Telefon: 08-524 835 71
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: niklas.juth@ki.se

Utbildningsadministratör (Tjänstledig till juni 2016)

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: emma.karlsson@ki.se

PhD, MD

Anna Lindblad

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Anna.Lindblad@ki.se

Universitetsadjunkt

Tomas Månsson

Telefon: 08-524 836 34
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: tomas.mansson@ki.se

PhD, MD

Manne Sjöstrand

Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: manne.sjostrand@ki.se

Anknuten

Maja Wessel

Institution: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: maja.wessel@ki.se

Personal vid KTH