Skip to main content

Centrum och avdelningar på LIME

På denna sida hittar du information om centrum och avdelningar vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Centrum och avdelningar

Forskargrupper och enheter

En stor del av forskargrupperna/enheterna vid LIME är fördelade inom de två avdelningarna Lärandeavdelningen samt Medical Management Centrum.

Översikt av alla forskargrupper/enheter vid LIME.