Skip to main content

Centrum och avdelningar på LIME

Centrum och avdelningar vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI.

Centrum och avdelningar

Avdelning/centrum Avdelningschef/centrumchef
Centrum för hälsoinformatik (HIC) Sabine Koch
Lärandeavdelningen Carl Johan Sundberg
Medical Management Centrum (MMC) Henna Hasson
Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) Gert Helgesson
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Danuta Wasserman
Avdelningen för innovativ vård Lars E Eriksson

Forskargrupper och enheter

En stor del av forskargrupperna/enheterna vid LIME är fördelade inom de två avdelningarna Lärandeavdelningen samt Medical Management Centrum. Översikt av alla forskargrupper/enheter vid LIME.