Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)

This page in English

Centrum för lärande och kunskap (CLK) ska, genom stöd, utveckling och forskningsanknytning, utgöra KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning.

How can we enhance active learning in the online context?

Neil Mehta, Assistant Dean for Education Informatics and Technology
Associate Professor of Medicine at Cleveland Clinic Lerner College of Medicine

Hosted by: Teresa Sörö, Strategic Education Developer, Center for Knowledge and Learning, KI