Skip to main content

Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)

Centrum för lärande och kunskap (CLK) ska, genom stöd, utveckling och forskningsanknytning, utgöra KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning.

How can we enhance active learning in the online context?

CB
Charlotte Brandt
2019-05-15
Karin Wrangö