Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)

This page in English

Centrum för lärande och kunskap (CLK) ska, genom stöd, utveckling och forskningsanknytning, utgöra KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning.