Carl Johans brev till LIME staff

Bästa medarbetare,

Den 30 januari fattade rektor beslut om att utse mig till prefekt vid LIME från idag, den 1 februari.

Jag vill börja med att varmt tacka Mats Brommels för hans mångåriga arbete med att utveckla och stärka LIME.

Jag är glad och stolt över att ha blivit tillfrågad och sedermera utnämnd till prefekt för en unik och oerhört viktig institution vid KI. Inom LIME bedrivs forskning, utbildning och samverkan med angreppssätt och perspektiv som är ovanliga i övrigt inom vårt universitet. Vår verksamhet kan på många sätt starkt bidra till förverkligande av KIs vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa.

Prefektskapet för LIME är ett synnerligen spännande uppdrag.  Min övergripande vision för LIME är att vi tillsammans skall kunna vidareutveckla nuvarande verksamhet och tillskapa nya verksamheter så att LIME får ännu större inverkan inom KI och, vilket är ännu viktigare, i samhället i stort.

Grunden för värdet av det vi åstadkommer ligger i det vardagliga arbetet. Det är av stor vikt att vidareutveckla vars och ens motivation, sammanhang och kompetens.

Under den första månaden börjar jag med att sätta mig in i arbetet tillsammans med t.f. AC Karin Blomberg och delta i institutionens formella möten samt det första mötet i prefektgruppen.

Under mars-maj skall jag träffa alla akademiska grupper och TA-personal för att lära känna fler personer, forsknings- och utbildningsaktiviteter och diskutera utmaningar, behov och potential från olika perspektiv.

Jag ser fram emot vårt samarbete under kommande år!

Med vänlig hälsning,

Carl Johan