Skip to main content

BRIDGE (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research) Health

Projektet BRIDGE Health syftar till att förbereda förändringen mot ett mer hållbart och integrerat hälsoinformatikssystem inom EU. Ett mer integrerat system underlättar såväl folkhälsoarbete som forskning. Projektet lanserades i maj 2015 och kommer att pågå i 30 månader.

Projektets syfte

Projektets syfte är att arbeta mot en mer omfattande, integrerad och hållbar struktur för hälsoinformatik inom EU och dess medlemsstater. Det innefattar 31 partners i 16 länder. Projektet ska bygga en bro mellan de bästa EU-projekten inom hälsosystemsuppföljning, indikatorutveckling, hälsoenkäter, miljö och hälsa, skade- och sjukdomsregister, klinisk och administrativ datainsamling och metoder för uppföljning och utvärdering av hälsosystem. BRIDGE Health finansieras av EU-kommissionen.

Resultat i korthet

Projektet är nyligen påbörjat och det finns inga resultat ännu.

Fortsatt arbete

som syftar till att vidareutveckla infrastruktur för forskning baserad på länkad registerdata. I det ingår att definiera studieprotokoll, hantera data samt att samla in, rapportera och utveckla möjligheten att följa individers vårdkedjor in i primärvård och kommunal omsorg. I projektet kommer vi att uppdatera internationell jämförelsedata på patientnivå samt samla data från tre storstadsregioner i Norden. Läs gärna mer här.

Kontaktperson

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Forskarstuderande

Fanny Goude

Telefon: 072-579 53 68
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: fanny.goude@ki.se