Brandskydd, säkerhet och första hjälpen

Information angående brandskydd finns uppsatt vid alla utgångar på LIME. Där står det detaljerat förklarat på svenska och engelska hur man ska bära sig åt vid eventuell brand i byggnaden.

Brandsäkerhet

Vid brand

* Tryck in den larmknapp som finns på väggen (signal går till Akademiska Hus som efter kontroll av larm kontaktar brandförsvaret för utryckning)

* Ring 112 och begär brandkår

* Utlöst larm ges via ringklockor i rum, sirén och blixtljus i korridorer samt talat meddelande i publika utrymmen.

* Ta dig ut! Använd närmaste utgång!

* Kom ihåg att ingen släckinsats påbörjas innan alla har utrymt byggnaden.

* Ta dig till samlingsplatsen så fort som möjligt! Samlingsplats för Widerströmska huset är på parkeringen vid Tomtebodavägen 23, tvärs över gatan från Widerströmska huset.

Förebyggande åtgärder

* Blockera ej nödutgångar, brandsläckare och brandfiltar

* Brandskyddskontrollant på LIME är Ronny Sejersen.

Inbrottslarm

Inbrottslarm finns installerat på entréplanets dörrar och fönster, samt på de fönster där huset ansluter till omgivande byggnaders tak.

Alla dörrar med kortlås har också larm kopplat till sig. På varje dörr finns ett plomberat nödhandtag markerat med grönt. Detta ska endast användas vid utrymning. Om du drar i handtaget går larmet (som inte går att avstyra) och väktare gör utryckning.

Att förebygga stölder och inbrott

Använd din nyckel och lås kontorsrum, förråd och undervisningssalar när du lämnar dem. Lås även alltid in eller fast dator, värdesaker mm när du lämnar rummet.

Besökare

Släpp inte in folk utan att fråga vem de är och vilka de söker. Följ dem till personen ifråga om du inte känner igen dem. Ta inte heller illa upp om någon frågar dig vem du är!