Skip to main content

Återkoppling

Återkoppling är en viktig del i ett effektivt lärande och ett stöd för studenterna att uppnå sina lärandemål. De följande sidorna hjälper dig att förstå vad återkoppling innebär och hur du och dina studenter använder detta verktyg på bästa möjliga sätt.

CB
Charlotte Brandt
2019-05-15
Ann-Kristin Sandberg