Skip to main content

Utbildning - TIM

Undervisning och lärande

Speciellt viktigt är skapandet av en omfattande klinikorienterad mötesplats för diskussioner kring diagnos, patologi, molekylära mekanismer samt behandlingsmodeller för många olika medicinska discipliner.

Seminarier

CAST håller ett seminarieum om translationell forskning, varje torsdag kl 13.00 i Biblioteket F79. Alla är välkomna att delta.