Registrering - Forskarutbildning

This page in English

Registrering/ansökan är viktig och det är mycket att tänka på. Vi hjälper dig att få den rätt. Följ anvisningarna nedan.

Ansök om generell behörighet

Det första du själv behöver göra är att ansöka om s k generell behörighet. En ansökan om bedömning av grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå skickas in till Karolinska institutet, Antagningsgruppen/ GBF, 171 77 Stockholm. Observera att handläggningstiden för prövningen kan ta upp till tre veckor. Du som har utländska meriter skall använda blankett på engelska.

Utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap

Fyra veckor innan registereringsseminariet lämnas ansökan om antagning till forskarutbildning vid vår institution till utbildningssadministratören för forskarutbildning.

Detta ska ansökan om antagning innehålla

Obs! Ansökan får ej vara häftad eller 2-sidig

1 Av Karolinska institutet tillstyrkt "Ansökan om bedömning av grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå"
2 Ansökan om antagning
3 Individuell studieplan
4 CV (Sökanden och samtliga handledares CV)
5 Etiska tillstånd
6 Projektplan/Forskningsplan
7 Kopia av ID-kort, pass eller personbevis
8 Handledarbevis för huvudhandledare
9 Handledaravtal om flera institutioner är inblandade
10 Om finansieringen är KID medel vill vi ha kopia på ansökan + beslut
11 Se till att din avdelningschef kontrasignerar längst ned i högra hörnet på ansökan om antagning. (Finns ingen speciell ruta)

Registreringsseminarier

21 feb (sista inlämningsdag av ansökan 25 jan)
16 maj (sista inlämningsdag av ansökan 18 apr)

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Arja Kramsu

Telefon: 08-524 836 44
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Arja.Kramsu@ki.se

Studierektor

Professor

Anthony Wright

Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: anthony.wright@ki.se

Forskarutbildning