Skip to main content

Professor Mikael Björnstedt promoverad till Doctor Honoris Causa, vid Semmelweisuniversitetet i Budapest

Professor Mikael Björnstedt vid Institutionen för Laboratoriemedicin, blev den 10 november promoverad till Doctor Honoris Causa, vid Semmelweisuniversitetet i Budapest, i närvaro av Sveriges ambassadör i Ungern.

Professor Mikael Björnstedt som är chef för Klinisk Patologi och Cytologi vid Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med Funktionsenhetschef Attila Szakos etablerat ett omfattande samarbete mellan Karolinska och Semmelweis. Initialt var samarbetet framförallt kliniskt men nu har även forskningssamarbeten etablerats. Samarbetet mellan Semmelweis och Karolinska har varit mycket framgångsrikt och de både institutionerna kommer fortsätta att vidareutveckla detta samarbete.