Skip to main content

Priser, anslag och utmärkelser!

Inledande text...............

GRATTIS Samir El Andaloussi på Kliniskt forskningscenter som har fått 2 års förlängningsanslag som Forskar assistent

Läs mer i artikeln om medel för juniora forskare inom ”karriärtrappan”.

FENO och PKL har fått CIMED anslag på 1 miljonx3 år respektive 1,5 miljoner x3 år.

Läs mer på hemsidan - CIMED Center For Innovative Medicine