Obligatoriska krav under din utbildning

This page in English

För att uppnå de formella målen i din forskarutbildning finns ett par obligatoriska krav på återrapportering att beakta

Årlig uppföljning

Den årliga uppföljningen av doktorandprojektet är obligatoriskt för alla doktorander och skall äga rum en gång årligen. När i tiden detta ska ske är individuellt för varje doktorand och baseras på datum för doktorandantagning.

Viktigt! När det är dags att lämna in din första årliga uppföljning ska du kontakta studierektor för forskarutbildningen för ett kort möte och diskussion om hur ditt första år som doktorand vid institutionen har varit.

Blankett - årlig uppföljning

Aktivitet och finansiering

Uppgifterna skall skickas in till institutionen två gånger årligen (juni resp. december).

Rapporteringen, som är obligatorisk för alla doktorander, omfattar procentuell aktivitet i forskarutbildningen under perioden samt hur utbildningen finansierats.

Separat e-mail skickas ut till alla doktorander som en påminnelse, när det är aktuellt med denna rapportering.

Uppgifterna registreras fortlöpande i doktorandens Ladok-register.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

blankett_aktivitet_finansiering.doc

Introduktionskurs

Introduktionen är obligatorisk och riktar sig till alla nyantagna doktorander. Obs! Du måste själv anmäla dig till denna kurs! Anmäl dig här! 

Registrering av kurspoäng i LADOK

Kurser och andra poänggivande aktiviteter som INTE äger rum inom KI:s kursutbud, måste registreras i LADOK som ett s.k. tillgodoräknande. Läs mer om regelverket kring detta.

Alla kurser som registreras i doktorandens Ladokregister skall följa den individuella studieplanen! Vid ändring i kursplanen måste också den individuella studieplanen revideras, vilket lämpligen sker i samband med den årliga uppföljningen.

Studierektor

Professor

Anthony Wright

Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: anthony.wright@ki.se