Skip to main content

Ny satsning på Fysiologiskt träningscentrum på KI!

På Fysiologiskt träningscentrum vid Karolinska Institutet får studenterna möjlighet att träna på praktiska moment inför framtida patientmöten. Det gör dem bättre förberedda inför den verksamhetsförlagda utbildningen samtidigt som en del av utbildningsansvaret lyfts från handledarna på kliniken.

Det är vår vision att Fysiologiskt träningscentrum ska användas i större omfattning och vara till nytta för både studenterna och sjukhuspersonalen, säger Karin Bouma på avdelningen för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin.

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Contact

Universitetsadjunkt

Karin Bouma

Telefon: 08-524 836 30
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: karin.bouma@ki.se

Professor

Thomas Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Thomas.Gustafsson@ki.se