Skip to main content

Nu har Framtidens lab ANA 8 en hemsida!

Äntligen har vi en gemensam plattform för information om ombyggnationen av ANA 8.

På hemsidan för Framtidens Lab ANA 8 kan du bland annat läsa om projektet, se hur ombyggnationen fortskrider samt ställa frågor.

Välkommen in!

- Klicka på bilden -

Kontakt

Vid frågor, kontakta styrgruppen eller någon av kommunikatörerna i projektet.

Kommunikatör

Christina Sundqvist (Sandström)

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sundqvist@ki.se

Kommunikatör

Anna Manfredsson

Telefon: 08-524 881 67
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: anna.manfredsson@ki.se

Kommunikatör

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: emma.karlsson@ki.se

Projektet Framtidens laboratorium planerar en etappvis inflyttning 2017-2018. Här byggs moderna lokaler för spetsforskning med fokus på bland annat infektionsmedicin, hepatologi, gastroenterologi, regenerativ medicin, endokrinologi och metabolism och för utbildning. Miljöerna ska stimulera till kreativa möten och kunna anpassas till verksamheternas utveckling. De nya lokalerna ska i större utsträckning vara tillgängliga för studenter.

Projektet omfattar delar av Alfred Nobels Allé 8 och det blivande forskningshuset Neo. Framtidens laboratorium ska öka samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. Lokaler och utrustning kommer att fungera som gemensamma resurser vilket ska leda till ett effektivare utnyttjande. De nya lokalerna för experimentell forskning kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer.