Skip to main content

Kontaktpersoner - Labmed

På denna sida har vi sammanställt kontaktuppgifter för de personer på institutionen som har centrala positioner och är bra att känna till.

Prefekt

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

HR-ansvarig

Personalansvarig

Anna Rönnbäck

Telefon: 08-524 837 05
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: anna.ronnback@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Ekonomiansvarig

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

Intendent

Samordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Marjan.Amiri@ki.se

Forskarutbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Arja Kramsu

Telefon: 08-524 836 44
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Arja.Kramsu@ki.se

Kommunikatör/Web

Kommunikatör

Christina Sundqvist (Sandström)

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sundqvist@ki.se