Skip to main content

Kliniskt Forskningscentrum

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) är en allmän resurs för forskare från olika institutioner inom Karolinska Institutet och/eller kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Logotype Clinical Research Center
KFC

Huvuddelen av den kliniska forskningen på Karolinska Universitetssjukhuset utförs på KFC, bestående av runt 20 forskargrupper med över 150 anställda.

Varje forskargrupp arbetar med anslagsfinansierade projekt inom Kliniskt Forskningscentrums infrastruktur och har möjlighet att använda avancerad utrustning såsom elektronmikroskopi och avancerade tekniker såsom mutationsanalys. Som tillägg till våra väl utvecklade djuravdelningar arbetar vi också med djurmodeller för olika sjukdomar och behandlingsstrategier för att kunna förbättra diagnosering och behandling av patienter. Målet är att skapa en högkvalitativ infrastruktur som erbjuder den efterfrågade servicen hos forskargrupper på KI-Södra campus.

Varje år blir mer än 300 vetenskapliga artiklar, motsvarande en betydande del av forskningen på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, producerade på KFC eller med resurser från KFC. KFCs forskare täcker flera olika vetenskapliga områden inom experimentell biomedicin. Några grupper arbetar helt och hållet med kliniska problem medan andra arbetar med grundforskning. Närheten mellan KFC och andra forskargrupper och organisationer i Novum kalatyserar nya sammarbeten och upptäckter med genomslagseffekt.

För att säkerställa ett optimalt samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är KFC även en avdelning inom Institutionen för Laboratoriemedicin. Gemensamt för KFCs egna forskargrupper är att de förutom att bedriva sin egen forskning också arbetar med sofistikerad utrustning och/eller erbjuder avancerade tekniker för andra forskargrupper på KI, ofta i form av core faciliteter. Med sin speciella position mellan medicinsk forskning och klinisk verksamhet har KFC en unik möjlighet att överföra framsteg inom den biomedicinska forskningen till nya metoder och principer för diagnostisering och behandling av sjukdomar.

Forskargrupper

Enheten för Experimentell cancermedicin

Enheten för Molekylär cellbiologi & Genterapiforskning

Enheten för Cancer evolution

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi (endast på engelska)

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Caroline Palm Apergi (endast på engelska) 

Core faciliteter

Vecura (endast på engelska)

Morphological Phenotype Analysis (FENO) (endast på engelska)

Pre kliniskt Laboratorium (PKL) Portalen (endast på engelska)

Elektronmikroskopi (endast på engelska)

Avdelningschef

Anthony Wright

Division Head
H5.KFC.Wright
H5 Laboratoriemedicin

Avdelningsadministratör

Avdelningsadministratör

Hitta oss

Adress

Novum
Hälsovägen 7-9
141 57 Huddinge

Karta

Medarbetare