Föreläsningar och seminarier

Seminarium - The development of anti-doping work in a historical perspective and a reflection on research needs

2016-05-1010:00 till 11:30 Birke 1, Birkeaulan plan 5, Blickagången 9Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

"The development of anti-doping work in a historical perspective and a reflection on research needs"

 

Professor MD Arne Ljungqvist
Karolinska Institutet and Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation

Contact person: Olof Beck