Antagningsseminarier

Registeringsseminarier vid institutionen för laboratoriemedicin

2015-05-2809:00 Seminarierummet på plan 7 (ingång i korridoren där institutionskansliet finns) Alfred Nobels Allé 8, plan 7Campus Flemingsberg
Contact person: Lena Ekström