Föreläsningar och seminarier

PET-µCT new imaging tool from Perkin Elmar

2015-04-0113:00 till 14:00 "Cellen", Novum plan 4Campus Flemingsberg

PET-µCT new imaging tool from Perkin Elmar

Jörg Hamm, Dr

Perkin Elmar

Contact person: Moustapha Hassan