Föreläsningar och seminarier

Open Scientific Seminar Series: Dagens och framtidens roll för läkemedelskommittéerna i Sverige

2018-01-1014:30 till 15:45 Sjöqvist Library C1:68Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Avdelningen för klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin

"Dagens och framtidens roll för läkemedelskommittéerna i Sverige"

Med Dr Maria Palmetun-Ekbäck,
Ordförande för Läkemedelskommittén, Region Örebro Län och för LOK Sverige och docent MD, ordförande för Stockholms Läns Läkemedelskommitté

Målsättningen med "Open Scientific Seminars" i Klinisk Farmakologi:

  • Learn about science and train scientific methods in a fun way
  • Train staff and scientists interested in research methods and to present, discuss and collaborate in research
  • Form strong multidisciplinary research discussions and collaborations within and outside the department
  • Provide new insights and knowledge about important research breakthroughs, good science and society trends of importance for clinical pharmacological research
  • Provide a forum for research discussions across groups, clinics and interests
  • Aim for providing our research seminars across distances
  • Maintain and create new collaborative partnerships and research projects within and outside Clinical Pharmacology Stockholm
Contact person: Lars L Gustafsson