Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Salah Zangenah

2014-11-1410:00 till 11:00 Seminarierum F67Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

"Diagnostic and pathophysiological aspects of animal bite infections"

Huvudhandledare:

Peter Bergman, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk mikrobiologi

Sakkunniga:

Prof Mikael Rhen, Department of MTC, KI.

Assoc Prof Christian Giske, Department of MTC, KI

Jonas Sundén-Cullberg, PhD, Department of Medicine, HS. 

Contact person: Peter Bergman