Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Omar Alkhairy

2015-09-1510:00 Seminarierummet på plan 7, Alfred Nobels allé 8, korridoren där institutionens administrativa kansli finns.Campus Flemingsberg

The Genetic Defects Associated with Primary Antibody Deficiency

Huvudhandledare:

Professor Lennart Hammarström, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Sakkunniga:

Professor Ola Winqvist, Karolinska institutet, Institutionen för Medicin

Professor Anders Örn, Karolinska institutet, Institutionen MTC

Doktor Karlis Pauksens, Uppsala universitet, Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Contact person: Lennart Hammarström