Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Johanna Tauriainen

2014-02-1912:00 Seminarierum F68, Karolinska universitetssjukhuset, HuddingeCampus Flemingsberg

Characterization of T cell differentiation and functionality by single cell based technologies

by Johanna Tauriainen

Huvudhandledare: Annika Karlsson, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk mikrobiologi

Sakkunniga:

Anna Karlsson, Professor, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Anna-Lena Spetz, Associate Professor, Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Niclas Roxhed, Assistant Professor, Mikro- and Nanosystem, KTH

Contact person: Annika Karlsson