Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Birgitta Lesko

This page in English
2016-10-2109:00 till 12:00 Rum "Serum" på Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna Campus Solna

Travellers to the tropics and infections they could bring back home

Huvudhandledare:

Docent Kerstin Falk, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Bihandledare:

Professor Anders Sönnerborg,  Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi

Med.dr. Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för epidemiologi och utvärdering

Sakkunniga:

Professor Johan Giesecke, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Docent Lena Grillner, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Ph.D. Tore Lier, Folkhälsomyndigheten, Department of Microbiology and Infection Control, University Hospital of North Norway

Contact person: Kerstin Falk