Disputationer

Disputation - Sepideh Levander

This page in English
2016-06-2210:00 9Q (Månen), Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg

"Development of vaccines and mouse models for chronic hepatitis C virus infection"

 

Handledare:

Docent Lars Frelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Bihandledare:

Professor Matti Sällberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Dr. Gustaf Ahlén, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Opponent:

Professor Jorma Hinkula, Linköpings University, Institutionen för Klinisk kemi

Betygskommitté:

Professor Britta Wahren, Karolinska Institutet Institutionen för klinisk mikrobiologi

Professor Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi

Docent Johan Lennerstrand, Uppsala Universitet Institutionen för medicinska vetenskaper