Disputationer

Disputation - Rokeya Sultana Rekha

2015-11-0609:30 Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg

Role of antimicrobial peptides in tuberculosis and respiratory tract infections: clinical and mechanistic studies

 

Huvudhandledare:

Professor Birgitta Agerberth, Karolinska institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi

Opponent:

Professor Pieter S. Hiemstra, Leiden University Medical Centre, Leiden, Nederländerna

Betygskommitté:

Professor Marita Troye-Blomberg, Stockholms universitet
Associate professor Gerald McInerney, Karolinska Institutet
Associate professor Maria Lerm, Linköpings universitet

Contact person: Birgitta Agerberth