Disputationer

Disputation - Oscar Simonson

2015-12-1813:00 Föreläsningssal C1:87, Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Use of Genes and Cells in Regenerative Medicine

 

Huvudhandledare:

Professor C.I. Edvard Smith, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Clinical Research Center

Opponent:

Professor May Griffith, Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of cell biology

Betygsnämnd:

Joy Roy, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet,

Anthony Wright,  Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Björn Önfelt, Institutionen för Tillämpad fysik, KTH

Ordförande vid disputationen:

Professor Göran Andersson,  Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet